Powiększenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 200 ha powierzchni

Obietnica:

Powiększenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 200 ha powierzchni

Weryfikacja:

Niezrealizowana

Uzasadnienie:

Według informacji na stronie SSE Mielec lubelska strefa ma powierzchnię 130,465 hektara (źródło). 21 listopada 2016 r. Kurier Lubelski napisał, że w przyszłorocznym projekcie budżetu braknie pieniędzy na powiększenie strefy ekonomicznej na Felinie („W raju podatkowym nie ma już miejsca„). Powiększenie strefy planowano w 2016 roku („Lublin SSE zagospodarowana już w 90 procentach„). Z dniem 02.07.2017 r. uchylone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną. W efekcie nie ma obecnie obowiązujących przepisów prawnych, które regulują procedurę włączania terenów do specjalnych stref ekonomicznych.


Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec to 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, które są praktycznie w pełni zagospodarowane. Na terenie Podstrefy działa 59 Inwestorów, w tym 41 przedsiębiorców już prowadzi swoją działalność. Poziom zrealizowanych inwestycji wynosi 1 410 mln zł. Obecnie w firmach działających w ramach Podstrefy Lublin SSE pracuje 3 617 osób. Inwestorzy utworzyli tutaj 2 430 miejsc pracy. Strefa działa od 2007 roku.