Realizacja programu „Dzielnice Kultury”

Obietnica: Realizacja programu „Dzielnice Kultury”

Weryfikacja: Zrealizowane

Uzasadnienie:

Program jest realizowany od 2013 roku. W 2016 roku na dofinansowanie projektów przekazano 0,7 mln zł a na 2017 rok zaplanowano 1 mln zł.