„Zielony Lublin” – rewitalizacja i tworzenie zielonych przestrzeni

Obietnica: „Zielony Lublin” – rewitalizacja i tworzenie zielonych przestrzeni

Weryfikacja:

Zrealizowane

Uzasadnienie:

Pod koniec 2016 roku Prezydent ogłosił wprowadzenie „Zielony Budżet”, w ramach którego mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje miejsc, gdzie należy umieścić więcej zieleni. Ponadto w 2015 roku urząd stworzył kilka zielonych skwerów w różnych częściach miasta (źródło: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3772749,nowy-skwer-na-bronowicach-i-w-12-innych-miejscach-w-lublinie,id,t.html).