Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego

Obietnica

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego

Weryfikacja

Zrealizowane

Uzasadnienie

fot. mosir.lublin.eu
fot. mosir.lublin.eu

Inwestycja zrealizana. W 2016 roku wydatkowano prawie 7 mln zł (w budżecie planowano 17,4 mln zł). W roku 2017 wydatkowano 33,1 mln zł. Ostatnie wydatki (123 tys. zł) poniesiono w pierwszym półroczu 2018 roku.

Stadion został oficjalnie otwarty w październiku 2017 roku.

Informacja ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok:

Sfinansowano roboty rozbiórkowe kompleksu budynków nr 2, rozbiórkę bieżni wzdłuż budynku nr 3, roboty budowlane m.in. przebudowę infrastruktury sportowej, instalacji wod.-kan., kanalizacji nawodnieniowej, deszczowej, instalacji teletechnicznych, dróg wewnętrznych, przyłączy cieplnych, budowę budynku technicznego (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia odnowy biologicznej), magazynu sprzętu. Ponadto wykonano łuk bieżni ośmiotorowej, pole zachodnie podłoża, częściowo roboty elektryczne, instalacje sanitarne, płyty stropowe nad poziomem dolnej kondygnacji budynku technicznego, konstrukcję stalową dachu, zasypki ścian, zbiornik retencyjny wód deszczowych, ogrodzenie od strony stadionu Motoru Lublin, mur oporowy części nadziemnej, słupy żelbetowe, izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną ław fundamentowych – płatność na kwotę 3.145.554,87 zł nastąpiła w 2017 roku.

Stopień finansowego zaawansowania finansowego w odniesieniu do zadania wieloletniego – 17,89%.