2 mld zł na inwestycje

Obietnica: 2 mld zł na inwestycje Weryfikacja: Niezrealizowana (51% stanu realizacji po trzy i pół roku kadencji)

Uzasadnienie:

Wykonanie inwestycji wynosi:

  • 364 mln zł w 2015 roku (sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015),
  • 217 mln zł w 2016 (sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016),
  • 306 mln zł w 2017 (sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017) z planowanych 387 mln zł,
  • 128 mln zł w pierwszym półroczu 2018, z planowanych 499 mln zł w 2018 roku.

Wykonane inwestycje wyniosły 1 015 mln (do 30.VI.2018). Licząc łącznie z zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2018 rok, inwestycje miały wynieść 1,386 mld do końca 2018. Obietnica nie zostanie zrealizowana, nawet pod warunkiem wykonania wszystkich zaplanowanych inwestycji na rok 2018 (371 mln zł w drugim półroczu). Obietnica niespełniona.

Rzeczniczka prezydenta Beata Krzyżanowska do wskazanej kwoty dodaje środki zainwestowane przez spółki miejskie – Inwestycje wykonane tylko bezpośrednio z budżetu miasta i zaplanowane w nim do końca 2018 r. wynoszą niemal 1,5 mld zł. Dodatkowo, uwzględnić należy bezpośrednio związane z infrastrukturą miasta inwestycje realizowane przez spółki miejskie, które przekroczyły 230 mln zł – LPEC: 77 mln zł (2015 – I półrocze 2018), MPWiK: 105 mln zł (2015 – I półrocze 2018), MPK: 26 mln zł (2015 – I półrocze 2018), MOSiR: 3 mln zł (2015 – 2017), TBS: 16 mln zł (2015 – 2017), LPGK: 1,5 mln zł (2015 – 2017), PLL: 7,5 mln zł (2015 – I półrocze 2018). Jednak nawet po dodaniu tych kwot jest mniej niż 2 miliardy.

Zdaniem rzeczniczki problemem okazały się opóźnienia w realizacji środków unijnych – Biorąc pod uwagę powyższe w naszej ocenie deklaracja została zrealizowana 86% na poziomie 1,73 mld zł. Warto również zaznaczyć, że poziom inwestycji jest uzależniony od napływu środków europejskich wydatkowanych w ramach bieżącej perspektywy finansowej. Miasto nie ma wpływu na terminy uruchamiania poszczególnych programów umożliwiających aplikowanie o środki. Ministerstwo Rozwoju opóźniło wdrożenie programów krajowych w ramach Polski Wschodniej.