Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia w Lublinie oraz rozwój systemu stypendialnego dla doktorantów

Obietnica

Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia w Lublinie oraz rozwój systemu stypendialnego dla doktorantów

Weryfikacja

Zrealizowane wcześniej / Niezrealizowane (obietnica ogólna)

Uzasadnienie

Absolwenci, którzy wybiorą studia w Lublinie otrzymują stypendium na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów. Uchwała została przyjęta przed rozpoczęciem kadencji Prezydenta Żuka.

W 2016 roku wypłacono stypendia 27 studentom (w tym 2 studentom za okres październik 2015 – luty 2016) pierwszego roku przyznano stypendia naukowe w wysokości 437,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) i 462,50 zł miesięcznie (za okres styczeń – czerwiec 2016 r.).

Doktoranci mogą liczyć na stypendia w Lublinie od 2011 roku. Podstawą do ich wypłacania jest uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin. Uchwała ta ostatni raz była zmieniona w 2013 roku, tj. przed drugą kadencją Prezydenta. Uchwała zakłada, że maksymalnie można udzielić 30 stypendiów, zaś ich wartość wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Brak zmian w uchwale świadczy o tym, że system stypendialny dla doktorantów nie jest rozwijany.

W 2016 roku wypłacono stypendia dla 30 doktorantów w wysokości 875 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) oraz 29 doktorantów w wysokości 925 zł (za okres styczeń – czerwiec 2016 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.

Dla porównania w 2014 roku stypendia otrzymało 30 doktorantów, ale kwoty wynosiły odpowiednio 800 zł i 840 zł.

W sumie na stypendia dla studentów i doktorantów w 2016 roku przeznaczono prawie o 200 tys. zł więcej niż w roku 2014.