Centrum Przemysłu 4.0

Obietnica:

W 2019 r. miasto ma powołać Centrum Przemysłu 4.0 służące wdrażaniu technologii automatycznych i zrobotyzowanych do różnych sektorów przemysłu. Pozwoli to na na szkolenie inżynierów w zakresie nowoczesnych technologii, a jednocześnie szkolenie uczniów szkół zawodowych. Centrum będzie także magnesem dla pozyskania nowych inwestorów technologicznych do Lublina.

Weryfikacja (03.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

W 2017 r. Miasto Lublin podpisało list intencyjny ze spółką URSUS (wówczas producentem ciągników, maszyn rolniczych i autobusów) oraz TUM International GmbH (spółką Politechniki Monachijskiej), który miał być wstępem do utworzenia w mieście Centrum Inteligentnego Przemysłu. Miały być tam prowadzone prace m.in. nad pojazdami elektrycznymi. Centrum miało zostać zlokalizowane na obszarach poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych i włączone w lubelską podstrefę ekonomiczną. Projekt nie został jednak zrealizowany ze względu na kłopoty finansowe URSUS S.A. i URSUS Bus S.A. W 2021 r. sąd ogłosił upadłość spółki.
Źródło:

Postęp: