Centrum Przemysłu 4.0

Obietnica:

W 2019 r. miasto ma powołać Centrum Przemysłu 4.0 służące wdrażaniu technologii automatycznych i zrobotyzowanych do różnych sektorów przemysłu. Pozwoli to na na szkolenie inżynierów w zakresie nowoczesnych technologii, a jednocześnie szkolenie uczniów szkół zawodowych. Centrum będzie także magnesem dla pozyskania nowych inwestorów technologicznych do Lublina.

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Źródło:

Postęp: