Stan prac planistycznych w Lublinie w 1 kwartale 2020

Plany zagospodarowania przestrzennego dla Głuska, Abramowic, Zemborzyc

Obietnica:

Plany zagospodarowania przestrzennego dla Głuska, Abramowic, Zemborzyc – zmiana zagospodarowania z rolniczego na na budownictwo jednorodzinne

Weryfikacja (05.2020):

nie zrealizowano

Wstęp:

Uzasadnienie:

Do przystąpienia do utworzenia planów w części tych dzielnic przystąpiono już w 2010 roku, następie 2015 roku, oraz w kolejnych dwóch miejscach w 2017 roku. Jedyny plan, który obowiązuje w tym obszarze uchwalono w 2016 roku.

Źródło:

link

Postęp:

Comments

comments