Skrzyżowanie ul. Bernardyńskiej i Zamojskiej

Realizację opracowanych już działań łączących infrastrukturę rowerową

Obietnica:

Realizację opracowanych już działań łączących infrastrukturę rowerową: wjazd na Plac Litewski, zmiany w obrębie ulic Zamojska – Misjonarska – Bernardyńska, zmiany w infrastrukturze rowerowej na skrzyżowaniu ul. Muzycznej z Narutowicza, Nadbystrzycką i Głęboką.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Żadne z wymienionych działań nie zostało zrealizowane.

Źródło:

Postęp: