Praktyczna edukacja rowerowa

Rozwijanie programu edukacji rowerowej dla uczniów szkół

Obietnica:

Rozwijanie programu edukacji rowerowej dla uczniów szkół, ale także wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla przedszkolaków i studentów

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Pod koniec 2018 roku prowadzono zajęcia w przedszkolach. W 2019 roku prowadzono kampanię edukacyjną w szkołach podstawowych. W projekcie budżetu na 2020 rok nie przewidziano środków na żadne z działań

Źródło:

Postęp:

Comments

comments