Rozwój nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych

Obietnica:

Dziś jest ich pięć, a mogłoby powstać kilkanaście kolejnych. Razem z nimi około 500 nowych miejsc pracy.

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Źródło:

Postęp: