Opaska telemedyczna / opaska życia

Seniorzy mają zostać objęci bezpłatną teleopieką

Obietnica:

Seniorzy mają zostać objęci bezpłatną teleopieką – tzw. opaskami życia.

Weryfikacja (12.2022):

w trakcie

Wstęp:

Opaska życia służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem/członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli
sytuacja tego wymaga. Centrum Teleopieki funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Opaski otrzymują osoby starsze i niesamodzielne.

Jak działają można przeczytać tutaj.

Uzasadnienie:

Opaski zostały wdrożone w 2019 roku. Wówczas otrzymało je 400 osób. W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na dostawę dodatkowych 200 opasek.
Do końca 2022 roku z usługi skorzystało łącznie 1685 osób. Obecnie opaski są używane przez 836 osób.

Źródło:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin.

Informacja na stronie lublin.eu

Postęp: