Wsparcie wspólnot mieszkaniowych w rewitalizacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych

Obietnica:

Wsparcie wspólnot mieszkaniowych w rewitalizacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych

Weryfikacja (03.2023):

Niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem nie da się uznać by miasto wspierało wspólnoty mieszkaniowe w rewitalizacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Przede wszystkim nie powstała żadna wydzielona pula środków na ten cel. Takie działanie realizuje np. gmina Pszczyna. Trudno uznać by udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych i ponoszenie z tego tytułu wydatków uznać za wsparcie.

Informacje od rzecznika prasowego:

Według stanu na koniec stycznia br. Miasto Lublin reprezentowane przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych posiada udziały w 449 wspólnotach mieszkaniowych. Dzięki wspólnym staraniom współwłaścicieli indywidualnych i Miasta, a także przy wykorzystaniu dedykowanych produktów bankowych takich jak premia termomodernizacyjna, zdecydowaną większość wspomnianych budynków wspólnot udało się poddać termomodernizacji, co pozwoliło na ograniczenie kosztów ich ogrzewania poprzez zmniejszenie mocy zamówionej. Ma to istotne znaczenie, przy obecnym kryzysie energetycznym i szalejącej inflacji.

Źródło:

Postęp: