Ulica Krótka w Lublinie

Zmiany w ścisłym Śródmieściu – woonerfy

Obietnica:

Miasto będzie modernizować ulice przyległe do deptaka i ul. Zieloną, które zamienią się w tzw. woonerfy, czyli strefy o priorytecie ruchu pieszego, przyjazne, wyposażone w zieleń i siedziska. Takie przestrzenie powstaną też na ul. Krótkiej, ul. Niecałej oraz jeśli zgodzą się na to mieszkańcy, na ul. Chopina.

Ulice przyległe do deptaka, a także ul. Zielona i ul. Krótka zamienią się w ciągi pieszo jezdne z priorytetem ruchu pieszego. Lifting przejdzie także ul. Niecała.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W 2019 roku ograniczono wjazd na ul. Wróblewskiego, jednak trudno uznać to za realizację woonerfu.

W 2022 roku miasto ogłosiło konsultacje przekształcenia na woonerfy ulic Szambelańskiej, Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ul. Staszica. Do dziś pomysłów tych nie wdrożono.

W 2023 roku swój pomysł na przekstałcenie ulicy Krótkiej przedstawiła fundacja LuCreate.

Żadna z ulic w trakcie tej kadencji nie stała się jednak woonerfem.

Źródło:

Postęp: