Dom Kultury Kolejarza

Modernizacja budynku po dawnym Domu Kultury Kolejarza

Obietnica:

Modernizacja budynku po dawnym Domu Kultury Kolejarza.

Weryfikacja (04.2022):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 umieszczono zadanie wieloletnie „wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku DK „KOLEJARZ” na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie”, który ma być realizowany w latach 2022-2024. Kwota zaplanowana na rok 2022 to 50 tys. zł i ma być przeznaczona na rozpoczęcie dokumentacji.

Źródło:

Projekt budżetu miasta na rok 2022 (link)

Postęp:

Comments

comments