Lublin nocą

Modernizacja oświetlenia ulicznego we wszystkich dzielnicach – sukcesywna wymiana lamp na ledowe, energooszczędne

Obietnica:

Modernizacja oświetlenia ulicznego we wszystkich dzielnicach – sukcesywna wymiana lamp na ledowe, energooszczędne.

Weryfikacja (21.2022):

niezrealizowana

Wstęp:

Przy nowych inwestycjach ustawiane jest energooszczędne oświetlenie. Obietnica zakłada jednak modernizację istniejącego oświetlenia. W 2022 roku w Lublinie było ok. 6 tys. opraw LED. To niecałe 20% wszystkich punktów świetlnych, przy średniej krajowej na poziomie ok. 40%. Pod koniec 2022 roku władze Warszawy szacowały, że wymiana latarnii na LEDową zwraca się w półtora roku (źródło).

Uzasadnienie:

W żadnym sprawozdaniu nie znaleziono informacji o modernizacji oświetlenia (2019-2021)

Źródło:

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Postęp: