Odtworzenie cieku wodnego od Wojciechowskiej

Obietnica:

Odtworzenie cieku wodnego od Wojciechowskiej.

Weryfikacja (03.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

„Miasto zleciło opracowanie dokumentacji na odtworzenie cieku spod Konopnicy wraz ze zbiornikiem retencyjnym ZR3. Zbiornik wybudowano i odebrano w 2016 r. O pozwolenie na budowę w zakresie odtworzenia odcinka cieku nie wystąpiono z powodu braku dostępności terenu. Odtwarzany ciek usytuowany jest częściowo na prywatnych działkach. Aktualnie rozważane są różne scenariusze uregulowania własności, które umożliwią dalsze prace i odtworzenie cieku w tym miejscu.”

Obszar był też przedmiotem warsztatów.

Źródło:

Postęp: