Pozyskanie przynajmniej kilkunastu kolejnych dużych inwestorów z sektora przemysłu

Obietnica:

pozyskanie przynajmniej kilkunastu kolejnych dużych inwestorów z sektora przemysłu

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

W 2019 r. w Lublinie pojawili się nowi inwestorzy – 3 w sektorze produkcyjnym: Borg Automotive, Turck, Data Modul, a także 10 w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu: Predica, Pakke.dk, Onwelo, Castille Resources, Lingaro, Venture Devs, Capgemini, Cheepro, PwC. Przedsiębiorstwa zadeklarowały utworzenie ponad 700 nowych miejsc pracy.

Informacja od rzecznika prasowego:

W latach 2018-2022 w Lublinie zrealizowanych zostało łącznie 49 przemysłowych projektów inwestycyjnych, dotyczących zarówno wejść zupełnie nowych inwestorów, jak również znaczących rozbudów już istniejących podmiotów gospodarczych. W tym czasie do Lublina trafiły takie firmy jak Data Modul, Turck, Borg Automotive, JFG Composites, Euro Opony, Arthur Bus, QT Swiss Engineering czy 7R. Warto również podkreślić, że niektórzy inwestorzy ze względu na dostępność lokalizacji oraz harmonogram inwestycji decydują się na inwestycję nie w samym mieście, a w jego najbliższym otoczeniu, czego przykładem jest inwestycja firmy Varroc (obecnie część koncernu Plastic Omnium). Pomimo ulokowania poza granicami miasta są to projekty wspieranie przez Biuro Obsługi Inwestorów, a tego typu inwestycje wpisują się w strategię współpracy przy rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Warto zatem wspomnieć, że w ostatnich latach na znaczącą rozbudowę swoich zakładów w Lublinie zdecydowali się tacy pracodawcy jak m.in. Aliplast, Intrograf, Medi Sept, Cewar, MW Lublin, Stock czy Europiek.

Źródło:

Postęp: