Pozyskanie przynajmniej kilkunastu kolejnych dużych inwestorów z sektora przemysłu

Obietnica:

pozyskanie przynajmniej kilkunastu kolejnych dużych inwestorów z sektora przemysłu

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

W 2019 r. w Lublinie pojawili się nowi inwestorzy – 3 w sektorze produkcyjnym: Borg Automotive, Turck, Data Modul, a także 10 w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu: Predica, Pakke.dk, Onwelo, Castille Resources, Lingaro, Venture Devs, Capgemini, Cheepro, PwC. Przedsiębiorstwa zadeklarowały utworzenie ponad 700 nowych miejsc pracy.

Źródło:

Postęp: