Program oddłużeniowy dla lokatorów mieszkań komunalnych

Obietnica:

Program oddłużeniowy dla lokatorów mieszkań komunalnych

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”

Uzasadnienie:

W efekcie realizacji programu oddłużeniowego zadłużenie całkowite w 2019 roku zmniejszyło się o 4,9% w stosunku do 2018 roku. Zdaniem Lubelskiej Akcji Lokatorskiej trudno jednak program nazwać sukcesem czy spełnieniem ich postulatów. Przez dwa lata trwania programu aż 40% lokatorów nie była w stanie spłacać rat zgodnie z harmonogramem.
Zadłużenie lokatorów ZNK wynosi ponad 200 mln złotych – prawie połowa tej kwoty to odsetki.

Źródło:

link

Postęp: