Program oddłużeniowy dla lokatorów mieszkań komunalnych

Obietnica:

Program oddłużeniowy dla lokatorów mieszkań komunalnych

Weryfikacja (02.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”

Uzasadnienie:

Zakończony program oddłużeniowy został przyjęty przed wyborami na lata 2017-2022. W trakcie trzeciej kadencji nie podjęto innych programów.

Zakończony program oddłużeniowy powstał w 2017 roku. Był adresowany do konkretnej grupy (zadłużonych przed 30.06.2016). Zakończył się 31.12.2022 roku. Podpisano 410 porozumień, z czego 251 zostało zrealizowanych (61%). Wśród tych 251 zrealizowanych porozumień restrukturyzacją została objęta łączna kwota 8,5 mln zł zadłużenia, z czego spłacono zaległości w kwocie 3,2 mln zł, a umorzono 5,3 mln zł.

Na koniec października 2019 r. zaległości mieszkańców wobec ZNK wynosiły łącznie 208,7 mln zł, w tym m.in.: niezapłacony czynsz 108,1 mln zł i odsetki od długu 96,3 mln zł.

Źródło:

link

Postęp: