Program stypendialny

Obietnica:

Urząd Miasta ma objąć programami stypendialnymi co najmniej 200 najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy zdecydują się pozostać na studia w Lublinie.

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Program wdrażany jest przez Miasto Lublin od roku akademickiego 2015/2016. Do 2018 roku przyznano łącznie 73 stypendia naukowe na łączną kwotę ponad 315 tysięcy złotych. Program w 2014 roku ustanowiła Rada Miasta

Uzasadnienie:

W 2019 roku stypendium otrzymało: 37 studentów pierwszego roku za okres styczeń – czerwiec 2019 r. oraz jeden student za okres październik 2018 r. – luty 2019 r.

Źródło:

link

Postęp:

38/200

Comments

comments