Zalew Zemborzycki

Przyjazny Zalew Zemborzycki

Obietnica:

Mowa tu o przywróceniu obecnie zdegradowanego terenu Ośrodka Marina mieszkańcom i przekształceniu go w atrakcyjną przestrzeń. To efekt spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem żeglarskim i wodniackim, na którym zdecydowano o powrocie do koncepcji budowy na tym terenie nowoczesnego Centrum Sportów Wodnych. Jeszcze w 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne i pierwsze prace zmierzające do kompleksowej rewitalizacji nabrzeża na Marinie. Punktem wyjścia do opracowania nowej koncepcji będzie projekt Lubelskiego Centrum Żeglarstwa. W 2019 roku ma być gotowa dokumentacja, a w kolejnych latach rozpocznie się realizacja projektu. Te zadania będzie realizował MOSIR.

Weryfikacja (09.2022):

niezrealizowana

Wstęp:

W 2009 r. została powołana Fundacja Lubelskie Centrum Żeglarstwa.
W 2010 r. radni zgodzili się wydzierżawić jej 6,5 hektara terenów u zbiegu ulic Krężnickiej i Żeglarskiej.
Marina miała powstać do końca listopada 2014 r. Koszt był szacowany wstępnie na 4 mln zł.
W czerwcu 2013 r. okazało się, że na inwestycję potrzeba jednak 12 mln zł. Takimi pieniędzmi fundacja nie dysponowała.
W październiku 2013 r. fundacja przestała płacić czynsz za dzierżawę terenów nad Zalewem.
Sprawa dotycząca zaległości trafiła do sądu, a fundacja została rozwiązana.

Rewitalizacja terenu i budowa w tym miejscu m.in. centrum żeglarskiego została ujęta w przygotowanej przez Miasto Koncepcji Rewitalizacji Doliny Bystrzycy. Na realizację tego projektu, w tym części dotyczącej terenów nad Zalewem Zemborzyckim, konieczne są jednak znaczne nakłady finansowe. Niezbędne będzie również pozyskanie środków zewnętrznych, być może funduszy z Unii Europejski

Uzasadnienie:

Na ten moment nie podjęto żadnych prac. Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i już trzy lata z rzędu wygrywają projekty poprawy otoczenia Zalewu Zemborzyckiego.

Źródło:

odpowiedź na zapytanie prasowe

Postęp:


W ramach Budżetu Obywatelskiego powstały m.in.

Zalew Zemborzycki
Mapy rowerowe
Zalew Zemborzycki
Ławki i śmietniki
Zalew Zemborzycki
Stojaki i pompki rowerowe

Remontowane są alejki