Termomodernizacja szkoły Vetterów

Termomodernizacja szkół podstawowych i przedszkoli

Obietnica:

Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 6, 9, 18, 20, 24, 26, 33, oraz III Liceum Ogólnokształcącego i przedszkola nr 5, 14

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Modernizacja większości szkół to efekty unijnych dotacji:
1. Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie
Całkowita wartość projektu: 18 039 207,45 PLN
Wartość dofinansowania UE: 8 444 403,61 PLN
Termin realizacji projektu: kwiecień 2015 – sierpień 2021
2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie
Całkowita wartość projektu: 13 498 261,46 PLN
Wartość dofinansowania UE: 7 883 454,23 PLN
Termin realizacji projektu: sierpień 2018 – listopad 2022

Uzasadnienie:

SP 6 – ogłoszono przetarg na roboty budowlane
SP 18 – trwają prace budowlane (wykonawca ogłosił upadłość – czerwiec 2020)
SP 20 – ogłoszono przetarg na roboty budowlane
SP 24 – nie rozpoczęto prac
SP 26 – trwają prace budowlane (40% w czerwcu 2020)
SP 33 – trwają prace budowlane (zakończone w czerwcu 2020)
III LO – trwają prace budowlane (zakończone w czerwcu 2020)
przedszkole nr 5 – nie rozpoczęto prac
przedszkole nr 14 – nie rozpoczęto prac

Źródło:

link

link

Postęp:

0/9


Comments

comments