Wypadek drogowy nocą

„Wizja 0”, czyli doprowadzenie do maksymalnej redukcji liczby zdarzeń drogowych

Obietnica:

Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym i urządzeniom uspokajania ruchu. Realizowany będzie coroczny audyt bezpieczeństwa przy szkołach, więcej patroli w tych okolicach i obecność straży miejskiej w szkołach.

Weryfikacja (09.2022):

niezrealizowana

Wstęp:

Wizja 0 to pochodzącą ze Szwecji polityka dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego zakładająca 0 ofiar śmiertelnych na drogach.

Uzasadnienie:

Ciężko powiedzieć by były realizowane działania mające na celu ograniczenie liczby i ciężkości wypadków. Działania takie powinny się skupiać w pierwszej kolejności na diagnozie miejsc i sytuacji niebezpiecznych, a następnie skupić się na przeciwdziałaniu wypadkom, np. poprzez ograniczanie liczby przejść dla pieszych przez 4 pasa ruchu poprzez budowę azyli po środku jezdni. O ile na części przejść dla pieszych poprawiono bezpieczeństwo (np. na ul. Mełgiewskiej zmniejszając jej szerokość z 4 do 2 pasów ruchu), to wciąż wiele jest do zrobienia i nie powstał w tym zakresie żaden plan.

W 2020 roku Towarzystwo da Natury i Człowieka realizowało projekt poprawy bezpieczeństwa pod szkołami, w oparciu o obiektywne dane i subiektywne odczucia. Ratusz większość postulatów odrzucił lub wskazał, że są realizowane (treść odpowiedzi na petycję tutaj). Trudno uznać by działania były realizowane, skoro rodzice, uczniowie i nauczyciele wskazywali na potrzebę ich wzmocnienia. Przykładowo w petycji wskazano na potrzebę eliminacji parkowania niezgodnego z prawem bezpośrednio przed przejściem dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 11. Urząd odpowiedział: „Wnioskowane rozwiązania nie są planowane.”. Z odpowiedzi na petycję wynika, że ważniejsze niż bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa jest tworzenie miejsc parkingowych i przepustowość. 

Poniżej tabelaryczne zestawienie dla Lublina dot. liczby zdarzeń drogowych, liczby ofiar śmiertelnych , w tym liczbę zabitych pieszych.

RokLiczba zdarzeń drogowychLiczba ofiar śmiertelnychW tym pieszych
201447961610
20154709150
2016489974
2017498062
20185322132
2019544074
20204393104
2021540084

Źródło:

sewik.pl (uczestnicy zdarzeń)

Postęp: