Wypadek drogowy nocą

„Wizja 0”, czyli doprowadzenie do maksymalnej redukcji liczby zdarzeń drogowych

Obietnica:

Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym i urządzeniom uspokajania ruchu. Realizowany będzie coroczny audyt bezpieczeństwa przy szkołach, więcej patroli w tych okolicach i obecność straży miejskiej w szkołach.

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Wizja 0 to pochodzącą ze Szwecji polityka dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego zakładająca 0 ofiar śmiertelnych na drogach.

Uzasadnienie:

Ciężko powiedzieć by były realizowane działania mające na celu ograniczenie liczby i ciężkości wypadków. Działania takie powinny się skupiać w pierwszej kolejności na diagnozie miejsc i sytuacji niebezpiecznych, a następnie skupić się na przeciwdziałaniu wypadkom, np. poprzez ograniczanie liczby przejść dla pieszych przez 4 pasa ruchu poprzez budowę azyli po środku jezdni.
Poniżej zestawienie liczby ofiar śmiertelnych w Lublinie od 2014 roku (w nawiasie podano liczbę pieszych):
2014: 16 (10)
2015: 15 (0)
2016: 7 (4)
2017: 6 (2)
2018: 13 (2)
2019: 7 (4)

Źródło:

sewik.pl (czas zdarzeń)

Postęp:

Comments

comments