Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Seniorów

Obietnica:

Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Seniorów

Weryfikacja (03.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja otrzymana od rzecznika prasowego:
Prace w zakresie utworzenia Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Seniorów jeszcze się nie rozpoczęły. Miasto w ostatnich latach kontynuowało realizację inwestycji już rozpoczętych, w tym z udziałem środków europejskich, których oferta skierowana jest również do seniorów.
Źródło:

Postęp: