Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Seniorów

Obietnica:

Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Seniorów

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Nie udało nam się znaleźć informacji o powstaniu Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Seniorów. Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów realizuje jednak usługi prozdrowotne: spotkania z zakresu promocji zdrowia czy rehabilitacyjno-usprawniające

Źródło:

Postęp: