Coroczne dotacje na modernizacje i remonty budynków komunalnych

Obietnica:

Coroczne dotacje na modernizacje i remonty budynków komunalnych

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Miasto co roku przekazuje dotacje na remonty i modernizacje obiektów. Były to kwoty:
2016: 11 180 600 zł
2017: 7 076 038 zł
2018: 2 606 500 zł
2019: 3 382 850 zł
2020: 3 723 058 zł (projekt)
Wyraźnie widać, że w ostatnich latach dotacje te są znacznie mniejsze.

Źródło:

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta

Postęp:

Comments

comments