Boisko osiedlowe, tartan

Nowe/zmodernizowane obiekty sportowe przy szkołach

Obietnica:

Nowe/zmodernizowane obiekty sportowe przy 8 szkołach:
1. SP15 ul. Elektryczna,
2. SP30 ul. Nałkowskich,
3. SP16 ul. Poturzyńska (basen),
4. SP21 ul. Zuchów,
5. SP22 ul. Rzeckiego,
6. SP28 ul. Radości,
7. LO1 al. Racławickie,
8. przy nowej szkole na ul. Berylowej

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

1. SP15 ul. Elektryczna,
2. SP30 ul. Nałkowskich – podpisano umowę na projekt
3. SP16 ul. Poturzyńska (basen) – wykonano projekt na przebudowę basenu,
4. SP21 ul. Zuchów,
5. SP22 ul. Rzeckiego,
6. SP28 ul. Radości,
7. LO1 al. Racławickie – wykonano aktualizację projektu na przebudowę basenu, (07.2020 – ma być ogłoszony przetarg na budowę)
8. przy nowej szkole na ul. Berylowej – w 2020 r. zostanie zakupiona działka pod boisko (1)

Źródło:

Postęp:

8