Plac zabaw w wąwozie na Kalinowszczyźnie

Ochrona 84 wąwozów na terenie Lublina

Obietnica:

Ochrona 84 wąwozów na terenie Lublina

Weryfikacja (02.2023):

w trakcie

Wstęp:

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Lublin w Lublinie są 84 wąwozy (ich mapa poniżej). Dalej czytamy także:

Zinwentaryzowane suche doliny i wąwozy będą chronione w zależności od walorów poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Umożliwią one opracowanie projektów form ochronnych jak i sposobów zagospodarowania tych terenów na cele rekreacyjne, ciągi piesze i rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne.

Mapa dolin i wąwozów opracowana przez Urząd Miasta Lublin (fot. lublin.eu)

Uzasadnienie:

Intencją była ochrona dolin minimum w formie planów miejscowych.

Nałożyliśmy na siebie położenie wąwozów (mapka powyżej) i stanu prac nad planami miejscowymi (mapka poniżej). Wynika z nich, że spora część dolin wciąż nie jest chroniona w formie planów miejscowych, choć przystąpiono do ich sporządzania. Wciąż są też doliny, dla których nie przystąpiono nawet dla tworzenia planów miejscowych (np. w Głusku czy na Sławinie).

Podkreślić należy, że sporządzanie planów miejscowych jest czasochłonne. Do sporządzania miejscowych planów dla Bystrzycy na Wrotkowie przystąpiono jeszcze w 2012 roku. Do tej pory nie uchwalono tego planu.

Mapa pokazująca stan prac planistycznych dla dolin i wąwozów w Lublinie (stan na 03.2023). Objęcie dolin i wąwozów planem miejscowym nie musi być jednoznaczne z objęciem go ochroną w takim planie!

Źródło:

link

Postęp: