Plac zabaw w wąwozie na Kalinowszczyźnie

Ochrona 84 wąwozów na terenie Lublina

Obietnica:

Ochrona 84 wąwozów na terenie Lublina

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Do ochrony sporządzania miejscowych planów dla dwóch fragmentów Bystrzycy przystąpiono już w 2012 roku, jednak do tej pory nie uchwalono dla nich planów.

Źródło:

link

Postęp: