Specjalna Strefa Ekonomiczna w Lublinie

Powstanie dodatkowych terenów aktywizacji gospodarczej

Obietnica:

Powstanie dodatkowych terenów aktywizacji gospodarczej przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej na Felinie. Uzbrojenie do 50 ha nowych terenów pod inwestycje. To na nich będą się lokowały firmy tworzące nowe miejsca pracy.

Weryfikacja (03.2023):

zrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

„W latach 2018-2019 w rejonie istniejącej SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin powstało około 50 ha terenów pod działalność przemysłową poprzez zmianę przeznaczenia terenów zlokalizowanych m.in. przy ul. Plewińskiego, Braci Krausse oraz Doświadczalnej. Wcześniej tereny te przeznaczone były pod działalność rolniczą oraz związaną z usługami nauki. Tereny te są uzbrojone dzięki dostępności infrastruktury drogowo-technicznej wykonanej przez Gminę Lublin w ramach projektów związanych z budową infrastruktury technicznej na Felinie. Dodatkowo trwa proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach sąsiednich, którego celem jest optymalizacja możliwego sposobu zagospodarowania tych terenów adekwatnie do aktualnych trendów wynikających z trafiających do Biura Obsługi Inwestorów zapytań inwestycyjnych.
Jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury drogowo-technicznej na terenach przemysłowych w dzielnicy Hajdów-Zadębie. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno już zlokalizowanym na tym terenie przedsiębiorcom, jak również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tych terenów dla nowych inwestorów. W zeszłym roku miasto Lublin starało się o dofinansowanie inwestycji na tym terenie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta – Rozwój stref przemysłowych. Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania, dlatego też nadal trwa proces poszukiwania innych możliwości sfinansowania tego projektu, który znacząco usprawni komunikację na tym terenie.”

Źródło:

Postęp: