Zagęszczarka, budowa, remont drogi

Program naprawy i budowy dróg w dzielnicach – pozostałe

Obietnica:

 1. Odwodnienie i kanalizacja dla Dzierżawnej.
 2. Remont Betonowej i Spółdzielczej.
 3. Złagodzenie zakrętu ul. Jutrzenki przy przychodni.
 4. Oświetlenie ul. Zdrowej.
 5. Sygnalizacje na skrzyżowaniach:
  • ul. Jana Pawła II z ul. Tymiankową,
  • ul. Orkana z ul. Kaczeńcową,
  • ul.Orkana z ul. Hetmańską,
  • na ul. Roztocze przy szkole.

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Żadna z tych inwestycji nie została zrealizowana.

Źródło:

Postęp:

0/5