Przebudowa ulicy Kalinowszczyzna

Program naprawy i budowy dróg w dzielnicach – remonty ulic

Obietnica:

Remonty 101 ulic

Weryfikacja (12.2022):

w trakcie realizacji

Wstęp:

W trakcie kampanii wyborczej Krzysztof Żuk, w trakcie wizyt czy zapowiedzi dla różnych dzielnic obiecywał remonty lub budowę ulic. W sumie obietnice dot. 101 ulic.

Ulice podzieliliśmy wg ich stanu: zrealizowane oraz czekające na realizację. Dodatkowo zrealizowane ulice podzieliliśmy na te, które powstały z inicjatywy prezydenta, oraz na te, które powstały z inicjatywy mieszkańców – w ramach budżetu obywatelskiego, rezerwy dzielnicowej czy inicjatywy lokalnej.

Choć w przypadku wielu ulic prace budowlane dotyczyły wyłącznie fragmentu ulicy, lub doraźnych napraw zaliczamy takie działania jako zrealizowane. Informacje o tym podajemy jednak w teście.

Uzasadnienie:

Ulice zrealizowane z inicjatywy prezydenta (9):

1. Brata Alberta – zrealizowano w 2022 roku

2. Dożynkowa – w 2019 roku zrealizowano remont fragmentu nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej

3. Firlejowska – w 2019 roku wybudowano fragment ulicy od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy.

Wybudowany odcinek ul. Firlejowskiej

4. Główna – w 2019 roku wybudowano fragment ulicy

5. Herberta – w 2021 roku wykonano przebudowę fragmentu ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego

Przebudowany odcinek ul. Herberta
Jeszcze nieprzebudowany odcinek ul. Herberta

6. Kuncewiczowej – fragment zrealizowano w 2022 roku

Zrealizowany fragment
Są jednak odcinki, które jeszcze czekają na realizację

7. most na Czerniejówce – zrealizowano w 2019 roku

8. Parafialna – w 2019 roku wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego wraz z poboczami z destruktu

9. Sportowa – w 2019 roku wybudowany brakujący fragment od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej

Ulice zrealizowane z inicjatywy mieszkańców (20):

1. Biskupińska – w 2020 roku w ramach inicjatywy lokalnej wybudowano fragment od ul. Gnieźnieńskiej do granicy miasta. W 2021 roku z rezerwy dzielnicowej wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych poprzez ułożenie destruktu na fragmencie od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan

2. Bociana – w 2019 roku z budżetu obywatelskiego wyremontowano nawierzchnię

3. Brzóski – w 2021 roku z rezerwy celowej wykonano remont ul. Brzóski na odcinku ul. Borelowskiego – ul. Powstania Styczniowego polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni

4. Dominowska – w 2019 roku z rezerwy celowej wykonano ulepszenie nawierzchni od strony ulicy Strojnowskiego

5. Dubieckiego – w 2019 roku z rezerwy celowej wykonano remont polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni

6. Junoszy – w 2022 roku z budżetu obywatelskiego wyremontowano nawierzchnię

fot. zdm.lublin.eu

7. Krajewskiego – w 2020 roku z rezerwy celowej wykonano remont polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni na fragmencie ok. 230m od ul. Kruka

8. Krzemieniecka – w 2019 roku z budżetu obywatelskiego opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Krzemienieckiej, wymieniona została nawierzchnia na 300-metrowym odcinku ul. Ruckemana,
wymieniona została nawierzchnia jezdni oraz chodnika przy ul. Kleeberga.

9. Leszka – w 2022 roku w ramach inicjatywy lokalnej miała zostać zakończona budowa ul. Leszka

10. Namysłowskiego – w 2021 roku z budżetu obywatelskiego wyremontowano fragment od ul. Krasińskiego do posesji nr 32 (231 m) w zakresie m.in. wymiany nawierzchni asfaltowej

11. Perłowa – w 2022 roku z budżetu obywatelskiego miał być zrealizowany remont ul. Perłowej

12. Podleśna – w 2020 i 2021 roku z rezerwy celowej wykonano nawierzchnię asfaltową od ul. Abramowickiej (ok. 250 m) i od ul. Barwnej (ok. 290m)

13. Słupian – w 2020 roku z rezerwy celowej wykonano nakładkę z destruktu bitumicznego

14. Sokola – w 2020 roku z rezerwy celowej wykonano remont drogi wewnętrznej ul. Sokolej pomiędzy wjazdami przy ul. Pogodnej 11-13 oraz 15-17. Prace realizowano także w ramach zadania budżetowego „remonty dróg”.

15. Świętochowskiego – w 2021 roku z budżetu obywatelskiego ułożono nową warstwę ścieralną oraz wyrównawczą od ul. Powojowej do ul. Makowej (odcinek o długości 567 m)

Wybudowany z Budżetu Obywatelskiego odcinek pomiędzy Powojową a Makową
Na wybudowaniu czekają jednak inne odcinki, m.in. pomiędzy Zamenhofa a Sierpińskiego…
… czy pomiędzy Daniłowskiego i Makową
A na remont czeka m.in. fragment przy Zemborzyckiej

16. Wołyńska – w 2019 roku z rezerwy celowej wykonano wymieniono warstwę ścieralną ul. Wołyńskiej od skrzyżowania z ul. Kleeberga do końca muru cmentarnego.

17. Wólczańska – w 2019 roku z budżetu obywatelskiego wykonano remont nawierzchni od posesji nr 88 do ul. Odległej.

18. Zamenhofa – w 2019 roku z budżetu obywatelskiego wybudowano drogę od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Sierpińskiego. W 2023 roku, ze środków inicjatywy lokalnej planowane jest wybudowanie drogi ul. Sierpińskiego do ul. Szelburg-Zarembiny

Wybudowany odcinek Zamenhofa
Mający powstać odcinek Zamenhofa

19. Ziemowita – w 2022 roku w ramach inicjatywy lokalnej miała zostać zakończona budowa ul. Ziemowita

20. Żelazowej Woli – w 2021 roku z rezerwy celowej wykonano remont nawierzchni jezdni od ul. Poturzyńskiej do Przedszkola nr 75

Ulice czekające na realizację (73):

 1. Abelarda
 2. Agatowa (fragment)
 3. Aksini
 4. Andersa (fragment)
 5. Arsztajnowa
 6. Bełyżcka
 7. Beskidzka
 8. Biłgorajska
 9. Bliska
 10. Bogdanowicza
 11. Borelowskiego
 12. Boryny
 13. Bosaka
 14. Bronowicka
 15. Czaplińskiego
 16. Ćwiklińska
 17. Daszyńskiego (fragment)
 18. Firlejowska
 19. Gnieźnieńska
 20. Grabowskiego
 21. Grenadierów
 22. Heloizy
 23. Izerska
 24. Jagiełły – w 2023 roku ma być realizowany remont ze środków budżetu obywatelskiego
 25. Jankowskiego
 26. Jaworowa
 27. jezdnia łącząca Nefrytową z Agatową
 28. Karpacka
 29. Kerstena
 30. Konstantynów
 31. Krężnicka
 32. Legionowa
 33. Leszetyckiego
 34. Leśmiana
 35. Malinowa
 36. Młodej Polski
 37. Montażowa
 38. Narcyzowa
 39. Nasturcjowa
 40. Ofelii
 41. Okrzei
 42. Ordonówny
 43. Orlanda
 44. Palmowa
 45. Parady
 46. Poloniusza
 47. Popiełuszki – w 2023 roku ma być realizowany remont ze środków unijnych
 48. Przybylskiego
 49. Puchacza
 50. Puławska
 51. Pustowójtówny
 52. Rogińskiego
 53. Romanowskiego
 54. Ruckiego
 55. Sądecka
 56. Siewierzan – ulica ma zostać zbudowana do 2025 roku w ramach inicjatywy lokalnej
 57. Składowa
 58. Słowackiego
 59. Snopkowska
 60. Sudecka
 61. Szwajcarska
 62. Szwejka
 63. Śląska
 64. Świętokrzyska
 65. Techniczna
 66. Torowa
 67. Tristana
 68. Wertera
 69. Wiejska
 70. Wiercieńskiego
 71. Zagłoby
 72. Zgodna
 73. Żywiecka

Źródło:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, oraz wyrywkowa kontrola w terenie

Postęp: