Rozszerzenie programu asystenckiego

Obietnica:

Działający już program usług asystenckich będzie rozszerzany – uzupełni go specjalistyczna usługa transportowa z opcją wnoszenia na piętro.

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie 

Wstęp:

Uzasadnienie:

Liczba osób objętych obsługą asystencką:
2017: 151
2018: 140
2019: 194
Nie udało nam się znaleźć informacji o usłudze transportowej z opcją wnoszenia na piętro

Źródło:

Postęp:

Comments

comments