Utworzenie domu seniora na Sławinku

Obietnica:

Utworzenie domu seniora na Sławinku.

Weryfikacja (03.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Obietnice dot. utworzenia domu kultury/seniora.

Uzasadnienie:

Nie udało nam się znaleźć informacji o powstaniu domu seniora na Sławinku.

Informacja od rzecznika prasowego:

„Potrzeby seniorów dzielnicy Sławinek zaspokaja działający w tym obszarze Klub Seniora Sławinek. Oferta klubu to cykliczne spotkania dla kameralnych grup rozwijające pasje i zainteresowania. Udział w zajęciach klubu jest bezpłatny, a oferta zajęć obejmuje zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, projekcje multimedialne, zajęcia muzyczne oraz gimnastykę usprawniającą.

Podkreślić również należy, że Sławinek to dzielnica gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna i brak jest oferty lokalowej odpowiadającej potrzebom placówki dziennego pobytu. Co istotne bliskość Czechowa sprawia, że seniorzy z obszaru Sławinka mogą korzystać z oferty nowo utworzonego Środowiskowego Centrum Seniorów przy ul. Śliwińskiego. Znajduje się tam Punkt Dziennego Pobytu, Punkt Domowej Opieki i Środowiskowy Klub Seniora. Punkt Dziennego Pobytu to propozycja dla 30 osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo i samodzielnych w wykonywaniu codziennych czynności. Seniorzy mogą brać tu udział m.in. w zajęciach terapeutyczno-aktywizujących i edukacyjnych, a także ruchowych. Uczestnicy mają zapewnione wsparcie psychologiczne i socjalne, a zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Seniorzy mają również możliwość skorzystania na miejscu z obiadów.

Od 2018 r. Miasto otworzyło 11 nowych klubów seniora. „

Źródło:

Postęp: