Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Obietnica:

Centrum Wczesnej Interwencji i Rozwoju Dziecka oraz Ośrodku Całodobowego Wsparcia Aktywności i Samodzielności Osób z Niepełnosprawnością. Nowe miejsca powstaną także w dziennych placówkach dla osób z niepełnosprawnościami, dotyczy to również tzw. miejsc opieki czasowej – wytchnieniowej (m.in. przy ul. Głównej) odciążających rodziców i opiekunów.

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie 

Wstęp:

Uzasadnienie:

W raporcie o stanie gminy znalazła się informacja, że w 2019 roku ” Trwały przygotowania do budowy Ośrodka Całodobowego Wsparcia Aktywności i Samodzielności Osób z Niepełnosprawnością, którego realizacja jest planowana w ramach nowej perspektywy finansowej UE. ” W 2019 roku uruchomiono także ofertę pilotażową „opieka wytchnieniowa” (5 osób).

Źródło:

Postęp: