Budżet Obywatelski, balon, spotkanie

Zwiększenie środków na budżet obywatelski, zielony budżet i inicjatywę lokalną

Obietnica:

Zwiększenie środków na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu i Inicjatywy lokalnej.

Gwarantowana kwota dla dzielnic w ramach budżetu obywatelskiego – 300 tys. zł

Weryfikacja (08.2021):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Do chwili obecnej nie zwiększono środków ani na budżet obywatelski ani na zielony budżet. W latach 2018-2020 wydatki na budżet obywatelski wynosiły po 15 mln zł, natomiast na zielony budżet – po 2 mln zł (faktycznie wydatkowano mniej). W budżecie obywatelskim na rok 2022 Prezydent zdecydował o zmniejszeniu puli środków do 12,5 mln zł. Zrealizowano wyłącznie zwiększenie środków na projekty dzielnicowe (do 350 tys. zł). Na Zielony Budżet wydatkowano: 1,2 mln zł (2018), 1,2 mln zł (2019) i 0,9 mln zł (2020). Na projekty w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano: 4,2 mln zł (2018), 0,4 mln zł (2019) i 3,6 mln zł (2020).

Źródło:

projekty i sprawozdania z wykonania budżetu miasta

Postęp:

Comments

comments