Budżet Obywatelski, balon, spotkanie

Zwiększenie środków na budżet obywatelski i zielony budżet

Obietnica:

Gwarantowana kwota dla dzielnic w ramach budżetu obywatelskiego – 300 tys. zł

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W chwili obecnej nie zwiększono środków ani na budżet obywatelski ani na zielony budżet. W latach 2018-2020 wydatki na budżet obywatelski wynosiły po 15 mln zł, natomiast na zielony budżet – po 2 mln zł. Zrealizowano wyłącznie zwiększenie środków na projekty dzielnicowe, przy zachowaniu puli środków na budżet obywatelski.

Źródło:

projekty i sprawozdania z wykonania budżetu miasta

Postęp:

Comments

comments