Bezpłatne baseny dla dzieci z niepełnosprawnościami

Obietnica:

Po bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która już w Lublinie obowiązuje, miasto ma wprowadzić bezpłatne miejskie baseny dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Weryfikacja (03.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W cenniku opłat MOSIR wszystkie dzieci do lat 3 mają zwolnienie z opłat za basen. Brak informacji o bezpłatnym wejściu dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Źródło:

Cennik

Postęp: