Laboratorium Innowacji II

Obietnica:

Dodatkowymi zajęciami z przedsiębiorczości w szkołach i przedszkolach objętych zostanie co najmniej 1000 dzieci.

Weryfikacja (03.2023):

zrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

Zajęcia związane z podnoszeniem wiedzy dzieci i młodzieży o przedsiębiorczości realizowane są w ramach kilku projektów edukacyjnych inicjowanych przez Miasto Lublin przy współpracy z przedsiębiorcami oraz lubelskimi uczelniami. W latach 2018-2022 w zajęciach tego typu wzięło blisko 2,2 tys. dzieci i młodzieży.

Przedsiębiorcze dzieciaki
Głównym celem projektu jest kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń. Ponadto projekt inspiruje dzieci do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji. Propaguje kulturę innowacyjności i przedsiębiorczości, a także wspiera promocję gospodarczego wizerunku Lublina. Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zajął pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA2022). Nagradzane są w nim najlepsze inicjatywy wzmacniające postawy przedsiębiorcze i mające wpływ na lokalne gospodarki.

Przedsiębiorcza młodzież
Celem Projektu jest rozwinięcie wśród młodzieży kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie postaw przedsiębiorczych.

Uczeń i uczennica przyszłości
Projekt „Uczeń i Uczennica Przyszłości” stawia na rozwój kompetencji i umiejętności technicznych przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Adresatami projektu są uczennice i uczniowie lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczyciele. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kwalifikacji przy wykorzystaniu sprzętu posiadanego przez szkoły oraz wykorzystanie idei FabLabu do nauki kreatywnego korzystania z nowych technologii.

Źródło:

Postęp: