Metodologia

Jak zbieramy obietnice?

Obietnice zebraliśmy albo w trakcie wyborów, albo zaraz po nich. Bazowaliśmy tutaj na ogólnodostępnych komunikatach: informacjach prasowych, profilach kandydatów w mediach społecznościowych, ulotkach wyborczych, transmisjach debat.

Jak sprawdzamy?

Obietnice wyborze w kadencji 2018-2023 sprawdzamy od 01.01.2019. Dlaczego od tej daty a nie od dokładnego terminu zaprzysiężenia (koniec 2018 roku)? Ponieważ w ciągu niecałego kwartału realizacja większości obietnic (nawet ich rozpoczęcie) nie jest możliwa w tak krótkim czasie. Co więcej działania realizowane w 2018 roku musiały być zaplanowana wcześniej (przykładowo budowa placu zabaw w grudniu 2018 roku oznacza, że dużo wcześniej zabezpieczono na to środki finansowe oraz ogłoszono przetarg).

Poszczególne obietnice klasyfikujemy jako:

  • zrealizowane
  • niezrealizowane
  • w trakcie realizacji
  • nie zweryfikowane

Ocena zawsze zawiera pewną dozę subiektywności, staramy się jednak podać uzasadnienie oraz źródło informacji. Czasem uzupełniamy także te informacje o dodatkowe informacje, np. tło historyczne lub ocenę zewnętrznych podmiotów.

Obietnice zrealizowane to takie, które można uznać za już spełnione. Aż do końca kadencji nie trafią tu obietnice, które zakładają podejmowane działań przez całą kadencję.

Obietnice niezrealizowane to z jednej strony obietnice, których już nie udało się zrealizować, oraz takie, których jeszcze nie udało się zacząć zrealizować.

Obietnice w trakcie realizacji to takie, które już zaczęto realizować. Uwzględniamy tu obietnice, dla których podjęto już jakieś działania, np. zamówiono dokumentację projektową. Należy mieć na uwadze, że część obietnic w trakcie realizacji na koniec kadencji zmieni kategorię na obietnice zrealizowane. Dotyczy to szczególnie obietnic, które zakładają jakieś ciągłe działanie, np. sukcesywnie podnoszoną rezerwę celową. Część obietnic na koniec kadencji może pozostać jednak niezrealizowanymi (np. obietnica dotyczyła wybudowania drogi, a przez całą kadencję zamówiono tylko dokumentację).

Obietnice niezweryfikowane to takie, których realizacji nie udało nam się zweryfikować. Powody są różne: nie udało nam się dotrzeć do wiarygodnych źródeł informacji, lub obietnica była na tyle ogólna i abstrakcyjna, że nie da się jej zweryfikować.

W przypadku policzalnych obietnic staramy się wskazać postęp. Jeśli jakieś działanie zostało sfinansowane ze środków Rady Dzielnicy, Budżetu Obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej uznajemy taką obietnicę jako obietnicę niezrealizowaną przez prezydenta miasta. W końcu to nie z jego woli zadania to zostało zrealizowane.

Obietnice w pierwszej kolejności weryfikujemy bazując na własnej lub ogólnodostępnej wiedzy. W ostateczności prosimy o zajęcie stanowiska przez Ratusz.

Fundacja Wolności dołożyła należytej staranności by przedstawione informacje były prawdziwe i aktualne, zastrzegamy sobie jednak prawo do błędów. Jeśli je widzisz – koniecznie nas o tym poinformuj!!! Zgłoszenia możesz kierować na maila: obietnice@fundacjawolnosci.org.

Na co nie zwracamy uwagi?

Kadencja 2018-2023 zaczynała się wspaniale. Potem przyszedł COVID, zmiany w PIT uszczuplające dochody samorządów połączone z centralizacją dotacji na poziomie rządowym, wojna w Ukrainie czy wysoka inflacja. To wszystko ma wpływ na możliwości finansowe samorządów. W takiej sytuacji, nie wszystko może być możliwe do realizacji. My jednak robimy swoje: sprawdzamy czy i jak realizowane są dane obietnice wyborcze.