Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Obietnica

Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Weryfikacja

Niezrealizowane

Uzasadnienie

Od 15 kwietnia 2014 roku (czyli pół roku przed ogłoszeniem „Kontraktu dla Lublina”) istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, jednak wyłącznie związanych z nową inwestycją (Uchwała Nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r.) Od listopada 2015 roku uchwałą Rady Miasta Lublin okres zwolnienia został wydłużony z 6/12 do 24 miesięcy (Uchwała Nr 304/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r).

W okresie od początku 2015 roku wprowadzono zwolnienia dla stadionów czy żłobków. W marcu 2015 roku wprowadzono zwolnienie od gruntów i budynków w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na Felinie oraz od gruntów i budynków zajętych pod stadiony. W listopadzie 2015 wprowadzono zwolnienie dla lokali zajętych na żłobki oraz budynków wykorzystywanych na cele wypoczynku, bezpłatnie udostępnianych mieszkańcom.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Lublin, zakładka > Podatek od nieruchomości <

Reasumując, skoro uchwała (obowiązująca przed złożeniem obietnicy a w trakcie kadencji jedynie zmodyfikowana o wydłużenie okresu zwolnienia) dotyczy zwolnienia z podatku tylko w przypadku nowych inwestycji, a obietnica dotyczyła zwolnienia z podatku w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy, uznajemy, że obietnica nie została zrealizowana.