Utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym

Obietnica: utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym

Weryfikacja

Niezrealizowane

Uzasadnienie:

Brak informacji na ten temat w projekcie budżetu miasta na 2015, 2016 i 2017 rok.