Ulica Główna w Lublinie

Budowa ulicy Głównej

Obietnica: Budowa ulicy Głównej

Weryfikacja: Niezrealizowane

Uzasadnienie:

Ulica Główna przebiega od ulicy Nałęczowskiej do ulicy Warszawskiej. Można ją podzielić na dwie części – posiadającą jezdnię o nawierzchni asfaltowej oraz na część bez takiej nawierzchni. Granica przebiega na skrzyżowaniu z ulicą Przejrzystą. Od ulicy Przejrzystej do ulicy Nałęczowskiej do końca 2016 roku nie były prowadzone żadne prace.

W odpowiedzi na interpelację radnej Moniki Orzechowskiej z dnia 1 sierpnia 2017 roku zastępca prezydenta Artur Szymczyk odpowiedział, że przetarg na dokumentację zostanie ogłoszony we wrześniu. Do 3 października 2017 przetarg nie został ogłoszony.

Ulica Główna w Lublinie
Ulica Główna skrzyżowanie z ulicą Nałęczowską
Ulica Główna w Lublinie
Ulica Główna – skrzyżowanie z ulicą Przejrzystą