Powołanie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego przy współpracy z BGK

Obietnica

Powołanie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego przy współpracy z BGK

Weryfikacja

Niezrealizowane

Uzasadnienie

Brak informacji o realizacji obietnicy.