Programy wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (startupów): 2000 umów (40 mln zł) na finansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej ze środków Miejskiego Urzędu Pracy do 2018 roku

Obietnica

Programy wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (startupów): 2000 umów (40 mln zł) na finansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej ze środków Miejskiego Urzędu Pracy do 2018 roku

Weryfikacja

Niezrealizowane (73,5% liczby umów i 61,9% kwoty po trzech i pół roku)

Uzasadnienie

Miejski Urząd Pracy zawarł 395 umów w 2015 roku (na 6,4 mln zł) oraz 452 w 2016 na rozpoczęcie działalności gospodarczej (7,7 mln zł ze środków Funduszu Pracy i EFS). W sumie przez dwa lata zawarto 847 umów na 14,1 mln zł przez dwa lata.

W roku 2017 wydatkowano 7,72 mln zł i zawarto 452 umowyna podjęcie działalności gospodarczej. W pierwszym półroczu roku 2018 zawarto 170 umów na podjęcie działalności gospodarczej, na kwotę 2,94 mln zł. W tym część w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)” a w ramach Funduszu Pracy wydatkowano 1,15 mln zł (161 osób) z planowanych 1,8 mln zł na cały rok.

W sumie zawarto 1469 umów na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 24,76 mln zł.

Zdaniem urzędu miasta: „Zgodnie z naszym szacunkiem w drugim półroczu 2018 r. zrealizujemy prawie kolejnych 240 umów, co daje łącznie około 1710 umów. W 2018 r. szacujemy że będzie jeszcze 4,7 co da łącznie około 30 mln zł”. Nawet jeśli uda zrealizować się te zamierzenia, i tak braknie 291 umów oraz kwoty 10,54 mln zł.

Problemem w osiągnięciu planowanej kwoty i liczby umów, zdaniem rzeczniczki prezydenta było to, że„tempo realizacji programów wsparcia zależy od uruchamianych przez Ministerstwo środków i składanych wniosków”.

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy za 2015, 2016, 2017 oraz za I półrocze 2018 roku.