Przez cztery lata 150 mln na inwestycje w dzielnicach, wskazane przez mieszkańców

Obietnica

Przez cztery lata 150 mln na inwestycje w dzielnicach, wskazane przez mieszkańców

Weryfikacja

Niezrealizowane (28,75% po trzech latach)

Uzasadnienie

Wykonanie rezerwy celowej, wskazywanej przed Rady Dzielnic wynosi 3,48 mln zł (w roku 2015),  3,13 mln zł (2016), 3,41 mln zł (2017). Planowana kwota na 2018 rok wynosi 3,5 mln zł.

Wykonanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi: 7,10 mln zł (2015), 7,70 mln zł (2016), 13,13 mln zł (2017) a planowana kwota na 2018 rok wynosi 15 mln zł.

Wykonanie inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej wynosi: 3,17 mln zł (2016), 2,00 mln zł na 2017 rok. Planowana kwota na rok 2018 wynosi 5 mln zł.

Wykonanie inwestycji w ramach tzw. „Zielonego Budżetu” (projekty zgłaszane przez mieszkańców, wybierane przez komisję) – realizacja rozpoczęła się w 2017 roku, wykonano inwestycje na poziomie 2,00 mln zł (źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/zielony-budzet-obywatelski/projekty-zbo-2017/zielone-projekty-wybrane,142,471,1.html).

Suma zrealizowanych inwestycji w dzielnicach w latach 2015-2017, wskazanych przez mieszkańców wynosi 43,12 mln zł. Aby obietnica została zrealizowana, w roku 2018 inwestycje wskazane przez mieszkańców musiałyby wynieść 106,88 mln zł. Tymczasem w budżecie na 2018 rok zaplanowano w ramach rezerwy celowej dla rad dzielnic, budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej i zielonego budżetu łączną kwotę 25,5 mln zł (wciąż będzie brakować ok. 81,3 mln zł). Nawet w razie realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków na 2018 rok, obietnica nie zostaie zrealizowana.

Zdaniem Beaty Krzyżanowskiej, rzeczniczki prezydenta, obietnica została zrealizowana. – Inwestycje w dzielnicach zgłaszane przez mieszkańców finansowane są z kilku źródeł. Podstawowym jest budżet miasta do którego m.in. poprzez wnioski Rad Dzielnic i Radnych Rady Miasta oraz zgłoszenia indywidualne trafiają wnioski mieszkańców. Uzupełnieniem jest tzw. rezerwa celowa dla Rad Dzielnic oraz narzędzia partycypacji: Budżet Obywatelski, Zielony Budżet i Inicjatywa lokalna.

Budżet miasta (inwestycje w dzielnicach – modernizacje i budowa dróg, chodników, przejść dla pieszych, oświetlenie, budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, mała architektura, budowa i modernizacja skwerów i zieleńców): ponad 223 mln zł (wykonanie 2015 – 2017 i plan 2018).

Narzędzia partycypacyjne: ponad 70 mln zł
Rezerwa celowa: 13,5 mln zł (wykonanie 2015 – 2017 i plan 2018)
Budżet Obywatelski: 43 mln zł (wykonanie 2015 – 2017 i plan 2018)
Inicjatywa lokalna wynosi: 10,1 mln zł (wykonanie 2015 – 2017 i plan 2018)
Zielony Budżet: 4 mln zł (2017 i plan 2018)

Biorąc powyższe pod uwagę ten zapis kontraktu został zrealizowany w zakresie niemal dwukrotnie wyższym niż kwota deklarowana (ponad 195%).

Naszym zdaniem trudno jest zweryfikować, czy uwzględnienie wniosku do budżetu składanego przez radnego, faktycznie realizuje obietnicę realizacji inwestycji „wskazanej przez mieszkańców”. Wydaje nam się, że intencją było bezpośrednie wskazywanie, poprzez narzędzia partycypacyjne.