Budowa centrum rekreacyjno-sportowego – Stadion Lublinianki

Obietnica

Budowa centrum rekreacyjno-sportowego – Stadion Lublinianki

Weryfikacja

Niezrealizowane

Uzasadnienie

W sprawodaniu za 2015 rok brak informacji o realizacji obietnicy. W 2016 roku Gmina Lublin objęła udziały w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. – Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „Lublinianka” na Wieniawie (500 000 zł). Był to projekt wybrany przez mieszkańców w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego” na rok 2016. Zadanie nie zostało zatem zainicjowane przez Prezydenta.