Budowa Centrum Sportów Motorowych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Obietnica

Budowa Centrum Sportów Motorowych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Weryfikacja

Niezrealizowane

Uzasadnienie

Inwestycja nie została zrealizowana. Brak informacji w sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 i 2016 rok.