Granty dla instytucji pozarządowych wspierających rozwój przedsiębiorczości (1 mln zł)

Obietnica

Granty dla instytucji pozarządowych wspierających rozwój przedsiębiorczości (1 mln zł)

Weryfikacja

Niezrealizowana (41,24% po trzech i pół roku)

Uzasadnienie

Wydatki na zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, przekazane organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert wynoszą:

W sumie przez ponad trzy i pół roku na rozwój przedsiębiorczości w konkursach grantowych rozdysponowano kwotę 412 436 zł. Część w/w kwoty pieniędzy trafiła do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który nie jest organizacją pozarządową.

Urząd miasta zwraca natomiats uwagę, że w 2018 roku wydanych i zakontraktowanych jest 122 205 tys. zł dla 4 podmiotów do 15 października 2018. Jednak nawet gdyby dodać te środki i tak braknie sporo do obiecanego miliona.

Ratusz zauważa, że poza dotacjami dla organizacjami pozarządowymi, sam realizował projekty wspierające przedsiębiorczość. – Urząd Miasta realizował jednocześnie dwa projekty związane ze wspieraniem przedsiębiorczości, na które trafiło 400 tys zł. (m.in. projekt Kreatywne Przemiany, projekt Lubelscy Kupcy, szkolenia i warsztaty dla mikroprzedsiębiorców, tworzenie przestrzeni co-workingowych itd.) – dodaje rzeczniczka prezydenta.