Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka

Obietnica

Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka

Weryfikacja

Do sprawdzenia / Zrealizowane (przedszkola)

Uzasadnienie

Zdaniem Urzędu Miasta, w roku szkolnym 2017/18 wszystkie dzieci z Lublina znalazły miejsce w przedszkolach. Poniżej odpoiwedź biura prasowego:

Miasto zapewniło miejsca w przedszkolach publicznych wszystkim chętnym do rozpoczęcia edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin odbyła się w II turach:

I tura trwała od 10 kwietnia do 5 maja.
Liczba miejsc do naboru w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 3394
liczba dzieci przyjętych – 2319
liczba dzieci nieprzyjętych – 474

II tura trwała od 19 do 23 czerwca br.
liczba wolnych do naboru – 601
liczba dzieci przyjętych – 291
liczba dzieci nieprzyjętych  – 154

Zgodnie z art. 31 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) wskazano pisemnie rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola po II turze rekrutacji  inne przedszkole (przez przedszkole rozumiemy także oddział przedszkolny w SP, inna formę wychowania przedszkolnego lub przedszkole niepubliczne o którym mowa w art. 90 ust 1b ustawy o systemie oświaty). Listy takie zostały wysłane do rodziców na początku sierpnia.Kwestia wolnych miejsc, które zostały po I oraz II turze rekrutacji i liczba dzieci nieprzyjętych wynika z faktu, iż rodzice wybierali te placówki do których było znacznie więcej kandydatów niż wolnych miejsc. Natomiast na terenie miasta są placówki, w których przedszkola dysponują wolnymi miejscami i między innymi do tych placówek zostały skierowane dzieci nieprzyjęte do wskazanych przedszkoli.

Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednich latach.