Pozyskanie 30 nowych inwestorów z sektora produkcji, zapewniających inwestycje na poziomie 1 mld zł

Obietnica Pozyskanie 30 nowych inwestorów z sektora produkcji, zapewniających inwestycje na poziomie 1 mld zł

Weryfikacja Zrealizowane / Niezrealizowane (100% inwestorów i 15,8% inwestycji po trzech latach i trzech kwartałach 2018 roku)

Uzasadnienie

W latach 2015-2016 pozyskano 21 inwestorów, z inwestycjami na poziomie 83 mln zł (źródło: odpowiedź z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin z dnia 1 grudnia 2016 roku). Pełna odpowiedź:

Od początku 2015 roku w Podstrefie Lublin zainwestowało 21 inwestorów, w tym 11 podmiotów z sektora produkcji, 3 z sektora usług oraz 7 z sektora logistycznego. Łącznie zrealizowane nakłady inwestycyjne tych podmiotów wyniosły conajmniej 83 mln złotych, a liczba utworzonych nowych miejsc pracy wynosi conajmniej 400 osób, dodatkowo liczba utrzymanych miejsc pracy szacowana jest na 360. Większość z przytoczonych 21 projektów nadal jest w trakcie realizacji, zatem zarówno nakłady inwestycyjne, jak i liczba miejsc pracy będzie systematycznie wzrastać wraz z postępem realizacji poszczególnych inwestycji. Dodatkowo od 2015 roku miały miejsce 3 reinwestycje firm działających na terenie Podstrefy Lublin – MW Lublin(2015), ABM Greiffenberger oraz GT85(2016). MW Lublin wystąpiło o zezwolenie na projekt inwestycyjny zakładający wdrożenie do produkcji felg, w tym nowego typu obręczy stalowych w technologii zgniatania obrotowego. Spółka ABM Greiffenberger w ramach projektu reinwestycji planuje zakup maszyn i urządzeń takich jak m.in. piece do montażu termicznego oraz nowoczesne linie montażowe. Ponadto przedsiębiorca zakupi półautomatyczne wózki widłowe, regały automatyczne, wyposażenie kontrolne a także sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, natomiast firma GT85 zdecydowała się na nowy projekt inwestycyjny, dotyczący stworzenia profesjonalnego działu badawczo – rozwojowego (R&D), którego podstawowym zadaniem będzie badanie i wprowadzanie do seryjnej produkcji przedsiębiorstwa nowych technologii w obszarze mycia przemysłowego. Do chwili obecnej wspomniane powyżej trzy projekty pochłonęły blisko 13 mln złotych, utworzonych zostało ponad 25 nowych miejsc pracy, a ponad 200 zostało utrzymanych. Również w tym przypadku projekty te są w fazie realizacji i przytoczone wartości będą systematycznie wzrastać.

W latach 2017-2018 na terenie Lublina i SSE zainwestowało kolejnych 9 przedsiębiorców na kwotę ok. 75 mln zł.

Cytat odpowiedzi z Wydziału Strategii i Obsugi Inwestorów z 2018 roku: „Na terenie Lublina i obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin w okresie 2017 – 2018 (dane na początek IV kw.) łącznie zainwestowało 9 przedsiębiorców na łączną kwotę około 75 mln zł.”

Łącznie od początku 2015 roku do początku IV kwartału 2018 mamy 30 inwestorów na kwotę 158 mln zł.

Natomiast według Kancelarii Prezydenta miasta obietnica została zrealizowana: „Na koniec 2014 r. poziom inwestycji w sektorze przemysłu w SSE wynosił 518 mln zł, 30 czerwca 2018 r. 1,509 mld zł, co daje blisko 1 mld zł inwestycji we wspomnianym okresie. Równolegle przedsiębiorcy realizowali inwestycje poza obszarem SSE, co daje dodatkową kwotę kilkuset mln zł”.