Rozwój sieci ścieżek rowerowych

Obietnica

Rozwój sieci ścieżek rowerowych

Weryfikacja

Zrealizowane (obietnica ogólna)

Uzasadnienie

W 2016 roku zakończono realizację ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Kaczeńcową i ul. Rzeszowską w stronę ul. Gdańskiej; wykonano ścieżkę rowerową przy ul Biedronki na wysokości Przedszkola nr 45 oraz wyremontowano kilka fragmentów ścieżek rowerowych.

Wobec ogólności obietnicy, uznajemy, że została zrealizowane, ponieważ powstały nowe ścieżki rowerowe.