Wzrost liczby studentów zagranicznych do 5000 osób

Obietnica

Wzrost liczby studentów zagranicznych do 5000 osób

Weryfikacja

Zrealizowane

Uzasadnienie

W 2014 roku w Lublinie studiowało 4478 studentów zagranicznych (źródło).

Według danych zebranych przez Urząd Miasta Lublin, w roku akademickim 2015/2016 w Lublinie studiowało 5639 studentów zagranicznych (źródło).